Klima za auto omogućava ugodno i sigurno putovanje

Kako radi klima uređaj u automobilu?

Što se događa kada uključite klima uređaj u svom automobilu? Plin koji se nalazi u klima uređaju prolazi kroz isparivač kako bi stigao do kompresora gdje će mu se zbog kompresije povećati i tlak i temperatura.

Nakon toga plin se kreće prema kondenzatoru ili hladnjaku gdje se hladi i mijenja svoje agregatno stanje iz plinovitog u tekuće. Nakon toga ta novonastala hladna tekućina dolazi do isušivača vlage i ulazi u ekspanzijski ventil gdje ponovno mijenja svoje agregatno stanje, ali ovaj put samo djelomično tako da nastaje kombinacija tekućine i plina.

Klima za auto
Klima za auto kontroliše temperaturu u vozilu,

Ekspanzijski ventil pomoći će podesiti tlak i ova će smjesa ući u isparivač iz kojeg će plin krenuti isparavati u auto. Ovo je ukratko način na koji klima za auto radi.

Redovni servis je ključan za dugotrajnost

Klima uređaje u automobilima treba pravilno koristiti i servisirati kako bi se smanjila mogućnost kvara (više na https://www.silux.rs) i osigurao njen optimalni rad. Postoji nekoliko radnji koje se ne smiju preskočiti i koje su nužne da bi klima uređaj davao svoj maksimum onda kada vam je ti potrebno.

Za vrijeme stajanja automobila potrebno je vozilo što više zaštititi od sunca pomoću zaštitnih navlaka kako bi se smanjilo zagrijavanje zraka u kabini. Što je zrak manje zagrijan to će klima za auto brže rashlađivati vaše vozilo nakon što ju uključite.

Prije pokretanja klime prozračite auto

Nakon što pokrenete auto nemojte odmah uključiti klima uređaj. Prvo otvorite sve prozore kako bi izbacili zrak iz unutrašnjosti automobila. Taj je zrak ne samo topliji od zraka vani već je i ustajao.

Similar Posts:

You may also like...